Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk

Dzięki życzliwości Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w miesiącu sierpniu 2013 r. Nasza Szkoła wzbogaciła się o nowe kamery będące częścią monitoringu szkolnego, mającego za zadanie wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów. Za okazaną pomoc i zrozumienie składamy podziękowanie – Dyrekcja, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie. 

pzu

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

ZSO 6
Szkolna wyprawka 2014/2015
Więcej…
 
Uwaga Uczniowie i Rodzice !!!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

- klasy I - 11:00,
- klasy II - 9:30,
- klasy III - 8:00.

 Uczen

 


got5

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl 

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Chełmie w roku szkolnym 2014/2015

pobierz->>

Zasady rekrutacji uczniów do Klasy Pierwszej Dwujęzycznej z językiem angielskim w Gimnazjum nr 6 w Chełmie w roku szkolnym 2014/2015 (MATERIAŁY DO EGZAMINU)

pobierz->>

Informacje dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego nr VI w Chełmie w roku szkolnym 2014/2015

Przejdź->>

Kryteria rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego nr VI w Chełmie w roku szkolnym 2014/2015

Przejdź->>

Wykaz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego

pobierz->>

Terminy postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

Przejdź->>

Wykaz podręczników do gimnazjum na rok szkolny 2014/2015

pobierz->>

Wykaz podręczników do języków obcych do gimnazjum na rok szkolny 2014/2015

pobierz->>

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?

RSS z ZSO6 RSS z ZSO6unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum