GodoPolski

360

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

ZSO 6
Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna

Na etapie kształcenia w gimnazjum

dotyczy tylko uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym

Warunki przyznania pomocy na ( zakup podręczników szkolnych)

  1. Złożenie przez rodziców /prawnych opiekunów dziecka podania o udzielenie pomocy na zakup podręczników ) wraz z orzeczeniem o kształceniu specjalnym
  2. Termin składania podań do 4 września 2015r.

Osoby kontaktowe w tej sprawie:

D. Kmieć (pedagog)

 
Stypendia

STYPENDIA SOCJALNE

dla uczniów zamieszkałych w Chełmie

Warunki przyznania pomocy finansowej:

  1. Dochód netto na jednego członka rodziny do 456,00 zł ( za miesiąc sierpień )
  2. Termin składania wniosków do 15 września 2015r.
  3. Wnioski do pobrania o stypendium socjalne w sekretariacie, gabinecie pedagoga i psychologa,

    Osoby kontaktowe w tej sprawie: D. Kmieć (pedagog)
 
Rok szkolny 2015/2016

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

- klasy I - 11:00,
- klasy II - 9:00,
- klasy III - 8:00.

Uczen

 
Wyprawka szkolna 2015

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy) mogą składać sukcesywnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września br. do dyrektora szkoły, w której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

Więcej informacji TUTAJ.

 
Wyprawka szkolna 2015

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy) mogą składać sukcesywnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września br. do dyrektora szkoły, w której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

Więcej informacji TUTAJ.

 
EGZAMINY POPRAWKOWE

Egzaminy poprawkowe - 24.08.2015r. (poniedziałek)

od godz. 800 – część pisemna

od godz. 930 – część ustna zgodnie z harmonogramem:

930 – 945 – język rosyjski

950 – 1005 – język angielski

1010 – 1045 – geografia

1050 – 1325 – matematyka


Egzaminy poprawkowe - 25.08.2015r. (wtorek)

od godz. 800 – część pisemna

od godz. 930 – część ustna zgodnie z harmonogramem:

930 – 945 – chemia

950 – 1025 – język niemiecki

1030 – 1145 – język angielski

1150 – 1345 – język polski

Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie szkoły.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 52

im.Sybirakw

got5

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

We wtorki w godz.: 19:00 - 20:00 szkoła udostępnia małą salę gimnastyczną dla rodziców.

Serdecznie zapraszamy!!!

Klikając codziennie w brzuszek Pajacyka pomagasz Polskiej Akcji Humanitarnej dożywiać dzieci.

Pajacyk

Dziękujemy!

Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. opisujące zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Chełmie w roku szkolnym 2015/2016

pobierz->>

Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. opisujące zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Liceum nr VI w Chełmie w roku szkolnym 2015/2016

pobierz->>

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, społecznie niedostosowanych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

pobierz->>

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?
unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum